ΕΤΑΙΡΕΙΑ

DGIT

Η DGIT είναι μία σύγχρονη εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Τα ιδρυτικά της μέλη προέρχονται από εταιρείες του τομέα της Πληροφορικής και των υψηλών Τεχνολογιών.

Η ομάδα μας, μαζί με τους συνεργάτες της, έχει πολυετή εμπειρία στους τομείς δραστηριοποίησης της DGIT και προσφέρει λύσεις στις ατομικές και επιχειρηματικές σας ανάγκες στον τομέα της Πληροφορικής και των υψηλών Τεχνολογιών.

Στόχος μας, η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας που προκύπτει από την εκ’ βάθους ανάλυση των αναγκών τους και την αναλυτική πρόταση βελτιστοποίησης των εργασιών τους.

Αποτέλεσμα αυτών είναι η δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης και αποδοτικής συνεργασίας με τους ατομικούς και επιχειρηματικούς πελάτες μας.

Το όραμα μας, όλες οι επιχειρήσεις να έχουν υψηλές υπηρεσίες πληροφορικής που μαζί με τα υψηλής τεχνολογίας επιτεύγματα της επιστήμης, να δημιουργούν το Βέλτιστο Περιβάλλον Εργασίας.