Διαδικασία Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής με νέα ΑΠΕΔ

Ψηφιακή Υπογραφή

Διαδικασία Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής με νέα ΑΠΕΔ

Α.  Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση των οδηγών (drivers) της ΕΔΔΥ που έχει προμηθευτεί ο τελικός χρήστης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:

  • στην έκδοση του λειτουργικού συστήματος του τελικού χρήστη

Tα βήματα που απαιτούνται συνοδεύουν υποχρεωτικά την ΕΔΔΥ (usb token) κατά την αγορά της.

Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει μία φορά. Σε περίπτωση που οι οδηγοί της ΕΔΔΥ έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν και είναι λειτουργικοί, δεν απαιτείται να γίνει εκ νέου η εγκατάσταση. Παρακάτω αναφέρονται οι οδηγοί που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού. Για την εγκατάσταση των οδηγών στους υπολογιστές που επιθυμούμε να υπογράφουμε πατήστε Πώς θα υπογράψω ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή pdf

 

TokenME EVO/ Oberthur/ IDEMIA – Cosmo v8.1 – ΟΔΗΓΟΣ (DRIVER)

Windows 10, 11 – AWP 5.3.4

MacOS 11, 12 – AWP 5.3.4

Β. Για την έκδοση μόνο του ψηφιακού πιστοποιητικού θα πρέπει να εγκατασταθεί μία κατάλληλη εφαρμογή (BIT4ID middleware – πρόγραμμα οδήγησης) από τον παρακάτω σύνδεσμο:

BIT4ID για Windows 10, 11
BIT4ID για MacOS 11, 12

  • Όταν ολοκληρωθεί η έγκριση της αίτησης (μέσα σε διάστημα έως 30 ημερών), ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μήνυμα (SMS) που περιέχει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης.
  • Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στην εφαρμογή της ΑΠΕΔ και συμπληρώνει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης.
  • Πατάει το κουμπί «Έκδοση Πιστοποιητικού».
  • Γίνεται εκκίνηση του σχετικού Middleware και επιλέγει τον τύπο της ΕΔΔΥ(Oberthur).
  • Αφού δώσει το μυστικό κωδικό PIN της συσκευής, ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού στην ΕΔΔΥ.
  • Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν ολοκληρώσει την έκδοση του πιστοποιητικού μέσα σε 45 ημέρες από την ταυτοποίηση στο ΚΕΠ, τότε η αίτησή του ακυρώνεται αυτόματα.