Δίκτυα – WiFi

    Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα:

    Δίκτυα - WiFi

    Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε πρόβλημα σε ορισμένα σημεία του σπιτιού μας όπου το σήμα του WiFi είναι αδύναμο. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μικρή ταχύτητα ή/και η προσωρινή διακοπή του δικτύου. Οι τεχνικοί μας θα σας επισκεφτούν και αφού κάνουν την διάγνωση του προβλήματος, σας αποστέλλουμε προσφορά για τη βέλτιστη λύση.

      Μάθετε πως να υπογράφετε αρχεία pdf με χρήση του Acrobat Reader DC.Συμπληρώστε το email για να λάβετε το αρχείο