Λεωφ. Λαυρίου 150, Παιανία 19002

    Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα:

    Εγκατάσταση Λογισμικού - Antivirus

    Η συνεχόμενη έκθεση των υπολογιστών μας στο διαδίκτυο είναι στις μέρες μας η κύρια αιτία προσβολής τους από ιούς. Ο υπολογιστής μας μπορεί να σταματήσει να δουλεύει ή να διαδίδει τα προσωπικά μας δεδομένα όπως passwords, ή ακόμα και να δώσει πρόσβαση για διαχείριση του εξ αποστάσεως, χωρίς βέβαια την συγκατάθεσή μας. Η DGIT αναλαμβάνει να καθαρίσει τους υπολογιστές που έχουν προσβληθεί από ιό αλλά και να εγκαταστήσει το ανάλογο πρόγραμμα antivirus ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες προσβολής του υπολογιστή από ιούς.